OstaloProduljenje natječaja za upis polaznika u program osposobljavanja za poslove voditelja/ice odbojke

22/01/2021

Zbog povećanog interesa produljen rok za prijavu na upis za program osposobljavanja voditelja/trenera odbojke

Ovim putem Vas obavještavamo da se NATJEČAJ za upis polaznika u program osposobljavanja za obavljanje poslova voditelja/ice odbojke produljuje te da je novi

Rok za prijave na natječaj je 5. veljača 2021. godine do 16:00 sati
Navedeni program predstavlja osnovnu (početnu) razinu osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u ODBOJCI.

TRAJANJE, MJESTO IZVOĐENJA  SADRŽAJ PROGRAMA

Program osposobljavanja realizirat će se provedbom nastavnog plana i programa u fondu od 300 sati. Nastava u punom fondu sati održat će se na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Nastavni program  biti će realiziran u periodu od siječnja 2021. do srpnja 2021. godine. O daljnjem tijeku nastave polaznici će biti pravovremeno obaviješteni. Način održavanja nastave podložan je promjenama a uvelike ovisi o epidemiološkoj situaciji vezano uz COVID 19 kao i preporukama stožera i uputama HZJZ.

Hrvatski institut za kineziologiju zadržava pravo izmjene rasporeda nastave kao i promjene termina provedbe nastavnog plana i programa ukoliko se za to ukaže opravdana potreba. Polaznici će o početku nastave biti unaprijed obaviješteni putem službene internet stranice (www.hik-kif.eu/odbojka).

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za obavljanje poslova voditelja/ice odbojke može se upisati osoba koja ima:

 • minimalno završenu srednju školu,
 • navršenih 18 godina života,
 • minimalno 5 godina bavljenja odbojkom,
 • specifične vještine i znanja iz odbojkaške tehnike koje je polaznik stekao kroz neformalno učenje i koja dokazuje kroz prijemni ispit.

 

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ I POTREBNI DOKUMENTI

 • kratki životopis,
 • ispunjena prijavnica – upisnica u program osposobljavanja (hik-kif.eu/odbojka)
 • digitalna preslika domovnice,
 • digitalna preslika osobne iskaznice,
 • digitalna preslika rodnog lista (izvadak iz matične knjige rođenih),
 • digitalna preslika svjedodžbe ili diplome kao dokaz o prethodno završenoj srednjoj školi ili višoj, odnosno visokoj školi,
 • potvrda Hrvatskog odbojkaškog saveza ili odbojkaškog kluba o minimalno 5 godina bavljenja odbojkom.

 

Dokumenti se šalju u DIGITALNOM OBLIKU na e-mail: kristina.rodic@kif.unizg.hr  s naznakom „ZA NATJEČAJ – PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA – ODBOJKA“ najkasnije do   5. veljača 2021. godine do 16:00 sati.

Svi kandidati bit će obaviješteni o ispunjavanju uvjeta natječaja putem e-mail adrese neposredno nakon poslane prijave, a najkasnije do 10. veljača 2021. godine do 16:00 sati.

 

PRIJEMNI ISPIT I UPISI U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

Svi kandidati koji ispune uvjete natječaja obvezni su prije početka programa osposobljavanja pristupiti provjeri specifičnih motoričkih znanja iz područja odbojkaške igre (demonstracija) putem kojih se provjerava kandidatova trenutna razina znanja, a koja je neophodna za kvalitetno praćenje navedenog programa.

Prijemni ispit održat će se na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dok ćemo o točan datum provedbe naknadno obznaniti. Kandidati na prijemnom ispitu moraju posjedovati sportsku odjeću i obuću kako bi mogli pristupiti istom. Nakon završetka prijemnog ispita previđen je prvi vikend održavanja nastave (subota/nedjelja).

Trošak provedbe prijemnog ispita iznosi 500,00 kn (pet stotina kuna) i uplaćuje se putem opće uplatnice ili internet bankarstva na broj žiro računa Hrvatskog instituta za kineziologiju: HR29 23400091 110794237, model: HR67, poziv na broj: OIB kandidata – 1000, opis plaćanja: trošak prijemnog ispita – Ime i prezime kandidata – ODBOJKA.

 

Kao dokaz o uredno izvršenoj uplati polaznici šalju digitalnu presliku potvrde o uplati na tomica.resetar@kif.unizg.hr  nakon što će biti definiran točan datum prijemnog ispita, a obavezno prije provedbe istog . Svim polaznicima koji zadovolje praktičnu provjeru i uvjete upisa NAVEDENI TROŠAK SE URAČUNAVA U CIJENU UKUPNE ŠKOLARINE.

 

UPISI za sve polaznike kao i potpisivanje UGOVORA O OBRAZOVANJU između polaznika i Hrvatskog instituta za kineziologiju provest će se neposredno nakon prijemnog ispita  na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

UPISI U PROGRAM I POTREBNI DOKUMENTI

Svim kandidatima koji zadovolje na navedenoj provjeri specifičnih motoričkih znanja iz područja odbojkaške igre te prije toga zadovolje uvjete natječaja biti će omogućen upis. Prilikom UPISA kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente u tiskanom obliku te iste predočiti na uvid u originalu:

 • ispunjena prijavnica – upisnica u program osposobljavanja (www.hik-kif.eu/odbojka),
 • preslika domovnice,
 • preslika osobne iskaznice,
 • preslika rodnog lista (izvadak iz matične knjige rođenih),
 • preslika svjedodžbe ili diplome kao dokaz o završenoj srednjoj školi ili višoj, odnosno visokoj školi,
 • potvrda Hrvatskog odbojkaškog saveza ili odbojkaškog kluba o minimalno 5. godina bavljenja odbojkom

 

CIJENA PROGRAMA

Cijena PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA za obavljanje poslova voditelja/voditeljice odbojke na osnovu grupe do 15  polaznika, iznosit će 7.500,00 kuna (prijemni ispit 500,00 kn i školarina 7.000,00 kn).

 

Trošak prijemnog ispita u iznosu od petsto kuna (500,00 kn) uračunava se u ukupnu cijenu programa osposobljavanja ukoliko kandidat zadovolji SVE uvjete natječaja, kao i na provjeri specifičnih motoričkih znanja iz područja odbojkaške igre.

 

Podaci kod uplate školarine:

Uplata troškova programa osposobljavanja uplaćuje se na žiro račun Hrvatskog instituta za kineziologiju, žiro račun: HR29 2340009 1110794237, model: HR67, poziv na broj primatelja: OIB kandidata – 1000, opis plaćanja: ŠKOLARINA – IME I PREZIME POLAZNIKA – ODBOJKA.

 

UVJERENJE O ZAVRŠENOM PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA

Po završetku programa osposobljavanja i uspješno položenim ispitima polaznik dobiva Uvjerenje o osposobljavanju za obavljanje poslova voditelja/voditeljice ODBOJKE koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

 

PRISUTNOST NA NASTAVI

Dolazak na nastavu je OBAVEZAN za sve polaznike. Za prisustvovanje na praktičnom dijelu nastave i vježbama polaznici moraju samostalno osigurati sportsku odjeću i obuću.

KONTAKT

Kristina Rodić

Telefon: 01 3658 637

Mob: 0914466555

e-mail: kristina.rodic@kif.unizg.hr

Ravnatelj Hrvatskog instituta za kineziologiju                                                  Stručni voditelji programa:

izv.prof.dr.sc. Petar Barbaros                                                                          izv.prof.dr.sc. Tomislav Đurković

doc.dr.sc. Tomica Rešetar

 

Instagram

1 day ago

Twitter

Facebook

All contents © copyright Hrvatski odbojkaški savez

Hrvatski odbojkaški savez Top