Domaća natjecanjaOstaloObavijest o novom načinu licenciranja trenera, medicinskog osoblja i statističara

21/09/2023

Obavijest o novom načinu licenciranja trenera

Za izdavanje trenerske licence od danas se više ne popunjava zahtjev koji je bio ranije potreban. Treneri i klub sami popunjavaju obrazac za trenersku licencu, potpisuju te klub ovjerava pečatom nakon čega se šalje u Savez na ovjeru.

Za trenere koji prvi put traže trenersku licencu uz Obrazac za trenersku licencu potrebno je još priložiti popunjeni Obrazac za prvo licenciranje te uvjerenje o završenom školovanju za trenera. Zahtjevi koji su već poslani će biti popunjeni s naše strane te prije ovjere Saveza biti poslani na potpise i ovjeru kluba.

Hrvatski odbojkaški savez ima i novi obrazac za zahtjev/licencu medicinsku i za statističare tako da će od sada i zahtjev i licenca vrijediti zajedno kao jedan obrazac.

OBRAZAC ZA TRENERSKU LICENCU

OBRAZAC ZA PRVO LICENCIRANJE 

OBRAZAC ZA MEDICINSKO OSOBLJE

OBRAZAC ZA STATISTIČARA

 

 

 

All contents © copyright Hrvatski odbojkaški savez

Top